Forgastro Call Center

Forgastro Call Center to nowa funkcjonalność w systemie Forgastro.

Zaprojektowana w celu usprawnienie obsługi klienta składającego zamówienie przez telefon.
Forgastro Call Center umożliwia szybkie przyjęcie zamówień w restauracji dzięki zintegrowaniu telefonu ze stanowiskiem przyjmowania zamówień POS.
Integracja telefonu z komputerem odbywa sie za pomocą aplikacja „Forgastro Call Center” dostępnej w sklepie Google Play
‎która automatyzuje procesów wprowadzania zamówień do sytemu, dzięki czemu znacząco przyspiesza  przyjęcia zamówienia telefonicznego.
Organicznie wystąpienia pomyłek przy wprowadzaniu danych do przyjmowanego zamówienia.

Aplikacja zainstalowana na telefonie automatycznie otworzy okno przyjęcia nowego zamówienia oraz identyfikuje dzwoniącą osobę.
Daje możliwość obsłudze lokalu dostępu do historii składnych zamówień przez klienta.
Dzięki dostępowi do historii zamówień klienta możliwe jest ponowne załadowane saldowych zamówień bez ponownego czasochłonnego ręcznego wprowadzania.
Umożliwia równierz wybranie adresu dostawy z listy już zrealizowanych dostaw.

System również dostarcza informacji o ilości i całkowitej wartość wygenerowanych zamówień składanych przez klienta, co może posłużyć
do udzielenia dodatkowych gratyfikacji dla klientów.
Po za tym nasz zintegrowany telefon działa jak typowy telefon, umożliwiając wykonywanie i odbieranie połączeń .

Korzyści płynące z Forgastro Call Center:
1 zwiększenie szybkość przyjęcia zamówienia
2 ograniczenie ewentualności pomyłek przy przyjęciu zamówienia
3 poprawa dokładności przyjmowanych zamówień
4 poprawa efektywności pracy operatorów przyjmujących zamówienia telefoniczne
5 bieżący wgląd w historię zakupów klientów