RODO/GDPR

Zapewniamy, że wszelkie informacje i dane, które nam przekazujesz są przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami prawa i z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

RODO/GDPR, jak nasze rozwiązania zostały dostosowane do przepisów?

Chcemy zapewnić naszym Użytkownikom pełne bezpieczeństwo, dlatego zależy nam na tym, aby każdy z naszych Klientów miał świadomość tego, co zmieniło się w naszym Systemie i dokumentacji. To co warto podkreślić na samym początku to informacja, że BXPRESS Sp. z o.o. z/s w Białymstoku podjęła niezbędne działania w związku z dostosowaniem się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO/GDPR).

Wykonaliśmy szereg czynności i udoskonaleń, których na pierwszy rzut oka nie widać w naszym Systemie, a to wszystko po to, aby zapewnić odpowiednią ochronę przetwarzanych danych z poszanowaniem obwiązujących prze przepisów. Jednocześnie należy podkreślić, że rozporządzenie RODO wymusza ciągłe doskonalenie i jest nieskończonym procesem, którego nie można zakończyć, dlatego nasza firma wprowadziła odpowiednie procedury, które mają na celu ciągłe doskonalenie, tak aby zapewnić poziom bezpieczeństwa danych na najwyższym poziomie.

Wprowadziliśmy również kilka zmian w naszych dokumentach opisujących zasady świadczenia przez nas Usług: Polityka Prywatności i Polityka Cookies, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną BXPRESS Interaktywne aplikacje dla biznesu. Pojawił się również nowy dokument Klauzula Informacyjna, która określa dokładnie w jakich celach zbierane są dane Użytkowników (Klientów), a także szczegóły ich przechowywania.

Bezpieczeństwo Klientów to klucz!

Zgodnie z przepisami RODO nasza firma, zapewnia pełne bezpieczeństwo danych Użytkowników oraz ich klientów (konsumentów). Dzięki rozwiązaniom technicznym obsługiwany System zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów oraz usług przetwarzania. W przypadku przyczyn losowych, zapewniamy możliwość szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich. Ponadto weryfikujemy i oceniamy skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Należy również podkreślić, iż BXPRESS współpracuje jedynie z zaufanymi partnerami biznesowymi. Dbamy o to, aby nasi kontrahenci i dostawcy działali w zgodzie z nowymi regulacjami w zakresie ochrony danych. W ten sposób mamy pewność, że interesy naszych Użytkowników jak i ich klientów (konsumentów) również są dobrze zabezpieczone. Odpowiednie środki techniczne zapewnią naszym Użytkownikom oraz ich klientom (konsumentom) m.in. prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do „bycia zapomnianym”, czyli całościowym wycofaniu danych, oczywiście o ile będzie to prawnie
dopuszczalne. Z dniem 25 maja 2018 r. System pozwala również, obsługiwać zgłoszenia od innych Administratorów w przypadku chęci skorzystania przez Klientów z przysługujących im praw. Takie zgłoszenia kierowane będą i realizowane przez właściwych Administratorów realizujących zamówienia, którzy to ostatecznie podejmą decyzję w zakresie otrzymanego zgłoszenia od klienta (konsumenta). System będzie zapewniał możliwość selekcjonowania klientów (konsumentów) na podstawie wyrażonych zgód. Ponadto wprowadzone mechanizmy będą pozwalały na pełną realizacje prawa „bycie zapomnianym”, o ile będzie to prawnie dopuszczalne.

Zapraszamy Cię drogi Użytkowniku bądź Kliencie do zapoznania się z nowym Regulaminem, Polityką Prywatności, Polityką Cookies oraz Klauzulą Informacyjną, dostępnymi pod domeną www.bxpress.pl w sekcji RODO.

Jeśli masz do nas pytania, jesteśmy dostępni pod mailem [email protected]