Polityka Cookies

POLITYKA COOKIES

SYSTEMU FORGASTRO

NALEŻĄCEGO DO BXPRESS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika (Klienta) za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika (Klienta) przez BXPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

§ 1. Definicje

1. Właścicielem Systemu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Polowej 9A, 15-612 Białystok (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku – XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000440332, o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131, adres poczty elektronicznej: [email protected] , numer telefonu: (+48) 606 47 20 20, (zwana dalej: „BXPRESS” lub „Administratorem”), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika (Klienta).

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik (Klient) korzysta ze stron internetowych Systemu FORGASTRO.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Systemu FORGASTRO.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Systemu FORGASTRO.

5. Fingerprinting – technologia polegająca na zbieraniu i analizie informacji dotyczących urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych pluginach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach), za pomocą którego Użytkownik korzysta ze Stron internetowych. Informacje te służą do identyfikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji ze Stronami internetowymi BXPRESS.

6. Mobile In-App Tracking – technologia zapewniająca analizę aktywności informacji w aplikacji mobilnej. Technologia ta nie bazuje na plikach Cookies instalowanych za pomocą przeglądarek i nie może być kontrolowana za pomocą ustawień przeglądarki. Technologia ta może używać identyfikatora urządzenia lub innych identyfikatorów, takich jak „identyfikator reklam”, aby powiązać aktywność Użytkownika w aplikacji z konkretną aplikacją i analizować aktywność w aplikacji lub urządzeniach.

7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Rozpoznawanie urządzeń – polega na zastosowaniu do analizy zebranych informacji dotyczących urządzenia Użytkownika (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach) operacji opartych na statystyce i prawdopodobieństwie oraz nadanie wspólnego identyfikatora danym wynikającym z użycia urządzenia. Celem tego działania jest próba rozpoznania Użytkownika (np. rozpoznanie, że Klient jest tym samym Użytkownikiem korzystającym z wielu urządzeń). Informacje te służą do poprawnej identyfikacji Użytkownika.

9. System FORGASTRO – oznacza Stronę domową Usługi, pod którą Administrator prowadzi System FORGASTRO, działającą w pod adresem http://www.bxpress.pl oraz pod adresem http://test.forgastro.pl .

10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik (Klient) uzyskuje dostęp do stron internetowych Systemu FORGASTRO.

11. Użytkownik (Klient) – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. W oparciu o treść art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne Administrator informuje, że wykorzystuje i przechowuje pliki Cookies. Informacja w powyższym zakresie znajduje się również na Stronie internetowej Systemu.

2. Pliki Cookies są to małe fragmenty danych, które Strona internetowa przesyła do przeglądarki, a następnie przesyłane są one z przeglądarki z powrotem przy kolejnych wejściach. Pliki Cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (klienta), Administrator zaś może mieć do nich dostęp. Pliki Cookies ułatwiają korzystanie przez Użytkownika (Klienta) ze Strony internetowej. Używane są głównie do utrzymywania sesji, na przykład poprzez wygenerowanie i odesłanie.

3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika (Klienta). W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników (Klientów) wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika (klienta) i dostosować System FORGASTRO indywidualnie każdemu Użytkownikowi (Klientowi). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika (klienta) i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika (Klienta).

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika (Klienta) i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika (Użytkownika). Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika (Klienta).

5. Użytkownik (Klient) ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Systemu FORGASTRO będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§ 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Pliki Cookies zbierają informacje na temat korzystania z usług Spółki przez Użytkowników (Klientów) Strony internetowej i mają na celu zwiększenie dostępności tych usług. Dane gromadzone w ten sposób wykorzystywane są przez Administratora dla celów wyłącznie statystycznych, odzwierciedlają także aktywność Użytkowników (Klientów) na Stronie internetowej i Systemie.

2. Pliki Cookies nie zawierają informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika (Klienta), co do zasady nie służą również do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

3. Administrator używa własnych plików Cookies w celu umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do swojego Konta, dostępu do usług Systemu przeznaczonych jedynie dla zalogowanych Użytkowników oraz umożliwienia płynnej nawigacji na stronach i podstronach Systemu bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania (niezbędne pliki Cookies do świadczenia Usług).

4. Administrator używa własnych plików Cookies w celu zapewnienia wygody korzystania z Systemu, w tym celu ogranicza ilości emisji pojawiających się powiadomień (o ewentualnych aktualizacji regulaminu, wykorzystywaniu plików Cookies oraz o dostępności przewodnika po Serwisie). Używane przez Spółkę pliki Cookies także służą do sprawdzenia bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania preferencji Klienta (niezbędne i analityczne Cookies związane z optymalizacją korzystania z Serwisu).

5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Systemu FORGASTRO, a w szczególności do:

a) rozpoznania urządzenia Użytkownika (Klienta) Systemu FORGASTRO oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

b) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika (Klienta) i personalizacji interfejsu Użytkownika (Klienta), np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik (Klient).

6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a) utrzymania sesji Użytkownika (Klienta) Systemu FORGASTRO (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik (Klient) nie musi na każdej podstronie Systemu FORGASTRO ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Systemu FORGASTRO, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Systemu FORGASTRO, które są pobierane z zewnętrznego Systemu FORGASTRO internetowego www.vimeo.com (administrator Cookies zewnętrznego: Vimeo LLC. z siedzibą w USA).

8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Systemu FORGASTRO, które są pobierane z zewnętrznego Systemu FORGASTRO internetowego www.youtube.com (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Systemu FORGASTRO za pomocą serwisów społecznościowych np. facebook.com (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Systemu FORGASTRO za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com (administrator Cookies zewnętrznego: AddThis Inc. z siedzibą w USA).

12. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika (Klienta) z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

13. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony Systemu FORGASTRO przy wykorzystaniu narzędzia skype.com (administrator Cookies zewnętrznego: Microsoft Corporation z siedzibą w USA).

14. Podmioty współpracujące z Administratorem, partnerzy i reklamodawcy wykorzystują pliki Cookies, które mają na celu:

a) zbieranie informacji w zakresie liczby Użytkowników (Klientów) korzystających ze Strony internetowej, sposobie korzystania przez nich ze strony tego skąd pochodzą oraz jakie domeny odwiedzają najczęściej,

b) dopasowania reklamy do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika (Klienta),

c) ustalenia, jakie strony internetowe odwiedzał Użytkownik (Klient) podczas danej sesji przeglądarki internetowej.

§ 4. Sposób zarządzania plikami Cookies

1. Użytkownik (Klient) ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowe, lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików Cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki Cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików Cookies.

2. Dochowując staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług Administrator informuje, że zmiany ustawień dotyczących plików Cookies poprzez odrzucenie zapisywania plików Cookies może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie Użytkownikowi (Klientowi) z niektórych Usług oferowanych przez BXPRESS lub podmioty współpracujące.

3. Większość przeglądarek internetowych ustawionych jest domyślnie na dopuszczenie do przechowywania plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (Klienta). Jeżeli Użytkownik (Klient) nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików Cookies, może w każdym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki poprzez blokowanie lub wyłączenie plików Cookies zapisywanych na urządzeniu końcowym. W przeciwnym razie Użytkownik (Klient) wyraża zgodę na wykorzystywania plików Cookies zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Użytkownik (Klient) może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika (Klienta). Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik (Klient) może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika (Klienta). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer ( https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835 );

b) przeglądarka Mozilla FireFox ( http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka );

c) przeglądarka Chrome ( http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 ) ;

d) przeglądarka Safari ( https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 );

e) przeglądarka Opera ( http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html ).

6. Użytkownik (Klient) może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Systemu FORGASTRO.

8. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt: [email protected]

9. Polityka Cookies obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Polityki Cookies traci moc dotychczasowa Polityka.